İstanbul’da bulunan tarihi sarayları bu başlık altında bulabilirsiniz.
 • Item thumbnail

  İBRAHİM PAŞA SARAYI

  İhtişamı ile döneminin en dikkat çeken sivil mimari eserlerinden biri olan İbrahim Paşa Sarayı’nın yapılış tarihi ve mimarı kesin olarak bilinmemekle birlikte tartışmalar II. Bayezid dönemi ve dönemin Hassa Mimarbaşısı Acem Ali üzerinde yoğunlaşmaktadır. At Meydanı Sarayı olarak adlandırılan yapının Kanuni Sultan Süleyman tarafından veziriazamı Pargalı İbrahim Paşa adına tüm masrafları sultan tarafından karşılanarak 1521 […]

 • Item thumbnail

  PİSKOPOSLUK SARAYI / SAMPSON HASTANESİ

  Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda, Bâb-ı Hümâyûn’dan girildiğinde sol taraftaki eski Karakol Binası’nın arkasında, Aya İrini ile Sur-u Sultani’nin arasında kalan kalıntılardır. Karakol Binası, Aya İrini ve Saray Surları arasında kaldığından çoğu kimse tarafından fark edilmemektedir. Doğu Roma İmparatorluğu’na ait olan kalıntıların yakın zamana kadar Sampson Hastanesi’ne ait olduğu görüşü hâkimken, son dönemde Piskoposluk Sarayı’na ait […]

 • Item thumbnail

  LAUSOS SARAYI

  İmparator II. Theodosius’un mabeyincisi Lausos tarafından 415-420 yılları arasında inşa ettirilen saraydır. Bugün İbrahim Paşa Sarayı, Eski İstanbul Adliyesi ve Firuz Ağa Camii arasında kalan, Mehmet Akif Ersoy Parkı olarak adlandırılan alanda bulunur. Günümüze kadar ayakta kalamamış olan yapının bazı duvar kalıntılarına park içerisinde rastlamak mümkündür. Park içerisindeki kalıntıların bir kısmı Lausos Sarayı’na ait olmakla […]

 • Item thumbnail

  ANTIOCHOS SARAYI / EUFEMİA MARTİRİONU

  İmparator II. Theodosius’un baş mabeyincisi (praepositus sacri cubiculi), eğitmeni ve saray nazırı (cubicularius), soyluluğunu belirten “Patricius” ünvanına sahip, Pers kökenli Antiochos tarafından 414-433 yılları arasında inşa ettirilen saraydır. Bugün İbrahim Paşa Sarayı, Eski İstanbul Adliyesi ve Firuz Ağa Camii arasında kalan, Mehmet Akif Ersoy Parkı olarak adlandırılan alanda bulunur. Günümüze kadar ayakta kalamamış olan yapının […]