İstanbul’da bulunan tarihi binaları bu başlık altında bulabilirsiniz
 • Item thumbnail

  TİCARET MEKTEBİ BİNASI

  Sultanahmet Meydanı’nın güney ucunda, Örme Sütun’un biraz ötesinde bulunan bina, meydandaki yeni sayılabilecek eserlerden olmasına rağmen hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Binanın 1883 yılında Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti (Bakanlığı) için inşa edildiği ve o dönem Ticaret Nezareti ile birleşmiş olan bu nezarete bağlı olarak “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlîsi” ismiyle okul olarak kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. […]

 • Item thumbnail

  PİSKOPOSLUK SARAYI / SAMPSON HASTANESİ

  Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda, Bâb-ı Hümâyûn’dan girildiğinde sol taraftaki eski Karakol Binası’nın arkasında, Aya İrini ile Sur-u Sultani’nin arasında kalan kalıntılardır. Karakol Binası, Aya İrini ve Saray Surları arasında kaldığından çoğu kimse tarafından fark edilmemektedir. Doğu Roma İmparatorluğu’na ait olan kalıntıların yakın zamana kadar Sampson Hastanesi’ne ait olduğu görüşü hâkimken, son dönemde Piskoposluk Sarayı’na ait […]

 • Item thumbnail

  DEFTER-İ HAKANİ BİNASI

  Sultanahmet Meydanı’na bakan bina, Defter-i Hakani Nezareti (Tapu ve Kadastrodan sorumlu Devlet Bakanlığı) olarak 1910 yılında inşa edilmiştir. 17. yüzyılın ortalarından itibaren Divan-ı Hümayun’un önemini kaybederek sadece elçilerin karşılandığı sembolik bir mekana dönüşmesiyle birlikte devletin idari merkezi de Bâb-ı Âli’ye kaymıştır. Başta Sadrazamlık olmak üzere çoğu devlet kurumu Bâb-ı Âli tarafına taşınırken muhtemelen Nişancılığın eski […]

 • Item thumbnail

  ESKİ ADLİYE BİNASI

  Sultanahmet Meydanı’nda İbrahim Paşa Sarayı’nın arkasında yer alan ve 1955 – 2012 yılları arasında İstanbul Adliyesi olarak kullanılan binadır. 1949 yılında düzenlenen yarışmayı kazanan Türk mimarlar Sedat Hakkı Eldem ve Ord. Prof. Emin Halid Onat’ın projesi esas alınarak inşa edilmiştir. 1951 yılında inşasına başlanan bina 1955 yılında hizmete açılmıştır. 4.000 m² alan üzerine kurulmuş olan […]

 • Item thumbnail

  CEVRİ KALFA SIBYAN MEKTEBİ

  Cevri Kalfa Mektebi, Divanyolu Caddesi üzerinde Firuz Ağa Camisi’nin karşısında yer almaktadır. Sultan II. Mahmut tarafından, kendisinin hayatını kurtaran ve aynı zamanda hazinedarbaşılığını da yapmış olan Cevri Kalfa (Usta) hayrına 1819-20 yıllarında inşa ettirilmiştir. İstanbul’daki en büyük sıbyan mektebidir. Cevri Kalfa, Çerkez asıllı bir harem görevlisi olup, Osmanlı Devleti’nin tarihindeki önemli saray kadınlarından biridir. 1807 […]

 • Item thumbnail

  BÂB-I ÂLİ

  “Yüce Kapı” anlamına gelen Bâb-ı Âli’nin günümüze kadar gelen ana kapısı, Cağaloğlu semtinde, Alemdar Caddesi üzerinde, Alay Köşkü’nün karşısında yer almaktadır. Bâb-ı Âli; hükümet kapısı, paşa kapısı, yüksek kapı gibi isimler ile de anılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde devletin yönetim merkezi Topkapı Sarayı içerisinde yer alan Divan-ı Hümayun idi. 17. yüzyılın ortalarından itibaren Divan-ı Hümayun […]